Weet om welk monument het gaat

Vul het adres van uw monument in op Monumenten.nl om te zien of uw monument een rijksmonument is. Betreft het geen rijksmonument, ga dan bij uw gemeente na of het een gemeentelijk monument, provinciaal monument of beeldbepalend pand is.

Rijksmonument

Rijksmonumenten zijn de bekendste soort monumenten. In Nederland vindt u bijna 62.000 rijksmonumenten. Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is, bijvoorbeeld door een grote cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. Op Monumenten.nl kunt u bekijken of uw pand een rijksmonument is. 

Gemeentelijke monument

Een gemeentelijk monument is een pand van regionaal of plaatselijk belang. Gemeenten in Nederland bepalen zelf welke bijzondere gebouwen ze op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. De lijst met gemeentelijke monumenten staat op de website van uw gemeente of kunt u bij de gemeente opvragen.

Provinciaal monument

Van de twaalf Nederlandse provincies zijn er maar twee die provinciale monumenten hebben aangewezen: Noord-Holland en Drenthe. Een provinciaal monument krijgt bescherming vanuit de provincie. Deze provinciale monumenten staan op de website van deze twee provincies of kunt u bij de provincie opvragen. 

karakteristiek Of beeldbepalend pand

Een karakteristiek pand (specifiek aangewezen in een bestemmingsplan), specifiek aangewezen beeldbepalend pand (al dan niet in beschermd stads- of dorpsgezicht) of een ander door de lokale overheid specifiek aangewezen beschermd pand.

Een beschermd gezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld de historische binnenstad van Haarlem. Ruim 400 gebieden in Nederland met een bijzonder cultuurhistorisch karakter zijn gekenmerkt als 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Om na te gaan of uw pand beeldbepalend is kunt u terecht bij uw gemeente.