Kastanjefabriek, Eibergen
Provincie Zuid-Holland - 02 november 2017

De provincie Zuid-Holland nodigt ondernemers, gemeenten, vastgoedeigenaren en inwoners uit mee te denken over de aanpak van leegstand van panden en terreinen. Daarvoor organiseert de provincie de komende weken diverse activiteiten onder de noemer ‘Dat is SLIM! Ruimtegebruik’. “We moeten slim met onze schaarse ruimte omgaan om ervoor te zorgen dat onze steden aantrekkelijk en levendig blijven”, aldus gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Het is tijd dat we daar samen de schouders onder zetten.”

Aanpak van leegstand is niet nieuw. De provincie werkt daarvoor al enige tijd samen met gemeenten, vastgoedeigenaren en ondernemers. Dat levert mooie resultaten op, bijvoorbeeld in gemeente Schiedam, waar met de leegstandsverordening de leegstand in het winkelgebied wordt aangepakt. Met ‘Dat is SLIM Ruimtegebruik’ wil de provincie dat soort voorbeelden voor het voetlicht brengen, anderen inspireren en vooral ook nieuwe ideeën opdoen. Bom-Lemstra. “Daarbij gaat het niet alleen over verminderen van leegstand op zichzelf, maar ook over vraagstukken rondom verstedelijking, wonen en bereikbaarheid.”

Iedereen denkt mee

De provincie organiseert tot begin december diverse activiteiten om hierover met professionals in gesprek te gaan. Daarnaast worden ook inwoners nadrukkelijk betrokken bij het vraagstuk. Iedereen met een zogeheten ‘SLIM! Idee’ voor een leegstaand pand of terrein in Zuid-Holland kan dat namelijk kenbaar maken via www.zuid-holland.nl/datisslim. Dat mag een doorgerekend plan zijn waarvoor al de nodige stappen zijn gezet, maar ook een wild idee. Daarbij kan iedere inzender aangeven met de provincie in contact te willen komen over het idee. Betreffende gemeenten worden op de hoogte gesteld zodat mogelijk nieuwe stappen kunnen worden gezet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten of over SLIM! Idee op www.zuid-holland.nl/datisslim of volg #datisslim. Vragen? Mail dan naar datisslim@pzh.nl.