Eldovani via Wikimedia
Monumenten.nl - 06 maart 2017

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de subsidietoekenningen voor onderzoek en wind- en waterdicht maken bekend gemaakt.

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Voor het onderzoek werden 392 subsidieaanvragen ingediend en zijn er 279 gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 23 aanvragen ingediend en zijn er 16 toegekend.

Huis den Ham is een van de objecten die in aanmerking komen voor de wind- en waterdichtregeling. Van het oorspronkelijke, in ca. 1260 gebouwde, kasteel is nu alleen detoren nog over. Den Ham lag op een strategische plek en werd gedurende zijn lange bestaan meermaals inzet van strijd. In 1481 werd het gedeeltelijk verwoest, waarna het werd uitgebreid met onder meer een tweede toren. Rond 1872 was het kasteel helemaal vervallen en werd het afgebroken, op de toren na. Zo'n 100 jaar later werd de toren gerestaureerd en nu is de cirkel weer rond met een beroep op de wind- en waterdichtregeling. Monumentenzorg is nooit klaar.

Duurzaam gebruik

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt overigens niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.