Wikipedia, Koepelgevangenis Arnhem
Rijksvastgoedbedrijf, Biedboek - 16 oktober 2017

Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de verkoop van de koepelgevangeis in Arnhem. Het complex De Berg staat als één geheel te koop en bestaat uit de koepelgevangenis met bijgebouwen op het omliggende terrein. De gebouwen zijn voor een deel rijksmonument. De muur rond het terrein mag niet worden gesloopt, maar kleinere doorbraken mogen wel en maken het terrein juist toegankelijk.

Na de sluiting van de gevangenis heeft het complex gediend als huis van bewaring en daarop volgend als opvangcentrum voor vluchtelingen. Recent heeft de gevangenis een recreatieve invulling gehad, waarbij de gevangenis werd ingericht tot een comfortabele en unieke slaaplocatie voor de wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen.

Nieuwe functie

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf leent het complex zich goed voor een combinatie van wonen met werken of andere functies, waarbij kan worden gedacht aan zorg en maatschappelijke voorzieningen.

Van de drie koepelgevangenissen in Nederland heeft geen enkele nog de oorspronkelijke functie. Van de koepelgevangenis in Breda is eerder dit jaar de verkoop aangekondigd; in Haarlem zal de voormalige koepelgevangenis onderdak gaan bieden aan onder andere een University College.

Verkoopproces

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt het gehele terrein inclusief alle gebouwen in één keer te koop aan. De verkoop vindt plaats bij openbare inschrijving met een voorselectie. Er is sprake van een voorselectie waarbij onder andere aan de hand van een aantal referentieprojecten ervaring moet worden aangetoond met vergelijkbare projecten. Het gaat om bewezen ervaring met het ontwerpen, (her)ontwikkelen, bouwen of financieren van projecten van minimaal 2.000 m2 bvo. Na de (beperkte) voorselectie krijgen partijen de uitnodiging een bod uit te brengen.